Viết phản hồi
Tin phản hồi:
Effect of Discontinuation of 5alpha-Reductase Inhibitors on Prostate Volume and Symptoms in Men With BPH: A Prospective Study
12-02-2009  06:07:50 GMT +7

Our data demonstrate that the discontinuation of 5ARIs during combination therapy induces prostate regrowth, as well as aggravation of symptoms in men with BPH. This result, therefore, suggests that the life-long use of 5ARIs should be considered for the prevention of BPH progression.

http://beta.docguide.com/effect-discontinuation-5alpha-reductase-inhibitors-prostate-volume-and-symptoms-men-bph-prospective-?hash=be5c783b&eid=4200

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
:: BÌNH CHỌN

Từ cũ – từ hiện đang dùng: bướu ác tính, ung thư, tăng sinh ác tính, u ác 

Diễn giải - tiếng Việt:
từ dùng để chỉ bệnh lý ác tính ở cơ quan Tiết Niệu (Ung thư) 

Diễn giải - Tiếng Anh – Cancer (Merriam Webster):
[Latin, crab, cancer]a : a malignant tumor of potentially unlimited growth that expands locally by invasion and systemically by metastasisb : an abnormal bodily state marked by such tumors

:: BÀI VIẾT MỚI
:: THÔNG TIN THUỐC
:: LIÊN KẾT WEB
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh 2009