Hội nghị

Sinh hoạt chuyên đề phẫu thuật soi niệu ít xâm lấn
26-04-2011  01:31:08 GMT +7

Chiều nay, thứ hai25.4.2010 Khách mời của BV Bình Dân đến từ Israel đã có bài  nói chuyện với các đồng nghiệp Việt Nam về điều trị sỏi niệu ít xâm lấn

Bài nói được đính kèm theo sau đây

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh 2009