Gửi tin
Tin sẽ gửi:
Chương trình đào tạo Nội trú Niệu của Hội Niệu khoa Châu Âu lần thứ 8 - Cộng hòa Séc
07-01-2010  20:45:49 GMT +7

Dear future European urologists,

With seven extremely successful EUREP courses under our belt it is now confirmed that the role of EUREP within the education programme of the European School of Urology (ESU) and as a valuable addition to residents in training is firmly established. The EUREP is an initiative of the European School of Urology in collaboration with the European Board of Urology (EBU) and has been especially created and developed for all European residents. The preliminary programme reflects the commitment to offer a dynamic, innovative and scholarly programme which covers all aspects of contemporary urology.

Họ tên người gửi:*
Email người gửi:*
Email người nhận:*
 
:: BÌNH CHỌN

Từ cũ – từ hiện đang dùng: bướu ác tính, ung thư, tăng sinh ác tính, u ác 

Diễn giải - tiếng Việt:
từ dùng để chỉ bệnh lý ác tính ở cơ quan Tiết Niệu (Ung thư) 

Diễn giải - Tiếng Anh – Cancer (Merriam Webster):
[Latin, crab, cancer]a : a malignant tumor of potentially unlimited growth that expands locally by invasion and systemically by metastasisb : an abnormal bodily state marked by such tumors

:: BÀI VIẾT MỚI
:: THÔNG TIN THUỐC
:: LIÊN KẾT WEB
 
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh 2009