Gửi tin
Tin sẽ gửi:
Chương trình hội nghị VUNA16 – HUNA19.
11-08-2022  21:12:10 GMT +7

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VUNA LẦN THỨ 16
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HUNA LẦN THỨ 19
Thời gian: Ngày 18 - 20 tháng 08 năm 2022
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định
Số 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Họ tên người gửi:*
Email người gửi:*
Email người nhận:*
 
Bài viết mới

Liên kết
 
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.