Gửi tin
Tin sẽ gửi:
ELSA 2009
21-06-2009  20:18:40 GMT +7

 

Main Topics of ELSA 2009

A     Pre-congress Workshop

High definition live surgery

B     Scientific Program

Laparoscopic Gastric Surgery
Laparoscopic Colorectal Surgery
Laparoscopic Hepatic Surgery
Laparoscopic Biliary Surgery
Laparoscopic Pancreatic Surgery
Laparoscopic Spleen Surgery
Laparoscopic Metabolic and Bariatric Surgery
Laparoscopic Endocrine Surgery
Laparoscopic Herniorrhaphy
Hybrid Surgery / Single Incision Laparoscopic Surgery / Single Port Access
Robotic Surgery
Training for Laparoscopic and Endoscopic Surgery

C     Parallel Program

Minimally Invasive Surgery of Gynecology
Therapeutic Endoscopy
Minimally Invasive Surgery of Urology
Video Assisted Thorocic (Cardiothorocic) Surgery

http://www.elsa2009.com/Default.aspx

Họ tên người gửi:*
Email người gửi:*
Email người nhận:*
 
:: BÌNH CHỌN

Từ cũ – từ hiện đang dùng: bướu ác tính, ung thư, tăng sinh ác tính, u ác 

Diễn giải - tiếng Việt:
từ dùng để chỉ bệnh lý ác tính ở cơ quan Tiết Niệu (Ung thư) 

Diễn giải - Tiếng Anh – Cancer (Merriam Webster):
[Latin, crab, cancer]a : a malignant tumor of potentially unlimited growth that expands locally by invasion and systemically by metastasisb : an abnormal bodily state marked by such tumors

:: BÀI VIẾT MỚI
:: THÔNG TIN THUỐC
:: LIÊN KẾT WEB
 
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh 2009