THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ 20 ( 2023-03-25 )

THƯ MỜI TÀI TRỢ - HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HUNA LẦN THỨ XX ( 2023-02-27 )

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v Tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XX ( 2023-02-27 )

Thông báo Tổ chức Hội nghị Tiết niệu và Thận học thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XX ( 2023-01-31 )
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU ( 2022-12-21 )

HỘI THẢO TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU & TIỂU MÁU – ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM MỚI ( 2022-12-15 )

Hội thảo: CẬP NHẬT BỆNH CẦU THẬN ( 2022-12-15 )

Hội thảo tiếp cận chẩn đoán nhiểm khuẩn đường tiết niệu, tiểu máu và áp dụng các xét nghiệm kỹ thuật mới ( 2022-12-05 )

Thời gian: 08:45 - 11:30, Thứ Bảy, ngày 17-12-2022

0 1 2 3 4 5 6 7