Hội nghị

Hội phí
21-07-2012  06:26:28 GMT +7

HỘI Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH

HỘI NIỆU – THẬN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------

THÔNG BÁO

V/v Đóng phí Hội Nghị và Hội Phí

 

Kính gửi: Quý Đồng nghiệp và Hội viên Hội Niệu – Thận học TPHCM

 

Hội Niệu – Thận học Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Đồng nghiệp và Hội viên của Hội Niệu – Thận học TPHCM về việc đóng Hội phí phí Hội Nghị sẽ thu tại HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN lần thứ IV HỘI TIẾT NIỆU – THẬN HỌC VIỆT NAM & HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN lần thứ X HỘI NIỆU – THẬN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH ngày 26-28/7/2012 như sau:

1.     HỘI VIÊN: Đóng Hội Phí 150.000 đồng Việt Nam, không cần đóng phí Hội Nghị.

2.     KHÔNG PHẢI HỘI VIÊN: Đóng phí Hội Nghị 300.000 đồng Việt Nam (có thể đăng ký trở thành Hội viên)

3.     ĐIỀU DƯỠNG: Đóng phí Hội nghị 100.000 đồng Việt Nam.

 

Trân trọng kính chào.

                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2012

                                                                 TỔNG THƯ KÝ HỘI NIỆU – THẬN HỌC TP.HCM

                                                                                 PGS. TS. NGUYỄN TUẤN VINH

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh 2009