Đào tạo

Castration Resistance Prostate Cancer
13-07-2022  03:11:02 GMT +7

https://www.youtube.com/watch?v=08VG8bhF4wA

Link xem Video: Ấn tại tại đây.

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.