Gửi tin
Tin sẽ gửi:
UNG THƯ TẾ BÀO CHUYỂN TIẾP CỦA BÀNG QUANG
02-02-2009  22:15:49 GMT +7
Ung thư bàng quang thường có dạng mô học gì? 90% là TCC. Ngoài ra có thể gặp adeno- carcinoma, carcinoma tế bào gai và urachan- carcinoma.Ngoài ra có thể gặp các bướu có cấu trúc không phải bướu niệu mạc ở bàng quang bao gồm: Carcinoma tế bào nhỏ, Lymphoma, Leiomyosarcoma, Pheochromocytoma, Carcino- sarcoma, Bướu di căn.
 
Họ tên người gửi:*
Email người gửi:*
Email người nhận:*
 
Bài viết mới

Liên kết
 
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.